Tạp chí dạy và học Hóa học
Chuyên trang chia sẻ kinh nghiệm Dạy và học hóa học


Hóa học Đại học

03.07.2011

Tuyển tập bộ sách giáo trình hóa học dành cho sinh viên

ap_20100722105049601

- Đề thi thử Đại học
- Phuơng pháp giải nhanh
- Sách hóa học

MÃ SỐ 1: HÓA HỌC VÔ CƠ – HOÀNG NHÂM – TẬP 1


Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ

DOWNLOAD
Tập: 1 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 1 trình bày các nội dung hóa học phần Đại cương: Cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, bảng tuần hoàn các nguyên tố, điện hóa học, nhiệt hóa học, động hóa học, dung dịch… ngoài ra còn có lý thuyết về oxy, hidro..

MÃ SỐ 2: HÓA HỌC VÔ CƠ – HOÀNG NHÂM – TẬP 2


Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ

DOWNLOAD
Tập: 2 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 2 trình bày các nội dung hóa học phần hóa vô cơ các nguyên tố nhóm A

MÃ SỐ 3: HÓA HỌC VÔ CƠ – HOÀNG NHÂM – TẬP 3


Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ

DOWNLOAD
Tập: 3 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 3 trình bày các nội dung hóa học phần Hóa vô cơ các nguyên tố nhóm B và phức chất.

MÃ SỐ 4: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC – TẬP 1

Tên sách: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC
Tập: 1 (Bộ 2 phần)

DOWNLOAD
Tác giả: Bộ đề thi HSG (volcmttl tổng hợp)
Giới thiệu: Part 1 trình bày đề thi học sinh giỏi THPT TP Đà nẵng + Đáp án qua các năm
Tư liệu: Thầy Đặng Công Anh Tuấn – GV Trường THPT Chuyên LQĐ – ĐN.

MÃ SỐ 5:TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC – TẬP 2


Tên sách: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC

DOWNLOAD
Tập: 2 (Bộ 2 phần)
Tác giả: Bộ đề thi HSG (volcmttl tổng hợp)
Giới thiệu: Part 2 trình bày đề thi thử HSG Quốc gia và đáp án.

MÃ SỐ 6: HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 1


Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 1 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hữu Đĩnh (CB)
Giới thiệu: Tập 1 giới thiệu đại cương về hóa hữu cơ và hidrocarbon

DOWNLOAD

MÃ SỐ 7: HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 2

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 2 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Đỗ Đình Rãng (CB)
Giới thiệu: Tập 2 giới thiệu các dẫn xuất hidrocarbon như alcol, acid carbocylic, este, ete, aldehyd, xeton…

DOWNLOAD

MÃ SỐ 8: HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 3


Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 3 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Đỗ Đình Rãng (CB)
Giới thiệu: Tập 3 giới thiệu carbohydrat, amin, protein, hợp chất dị vòng, polyme…

DOWNLOAD

MÃ SỐ 9: BÀI TẬP  HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 1 – PHAN CƯỜNG HUY


Tên sách: BÀI TẬP  HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 1 (Bộ 2 cuốn)
Tác giả: volcmttl
Giới thiệu: Tập 1 giới thiệu bài tập các chuyên đề nâng cao hóa hữu cơ như: Hiệu ứng hóa học, đồng phân, cơ chế phản ứng, hidrocarbon, dẫn xuất hidrocarbon (đến alcol, phenol), dẫn xuất cơ magie….

DOWNLOAD

MÃ SỐ 10: BÀI TẬP  HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 2 – PHAN CƯỜNG HUY


Tên sách: BT HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 2 (Bộ 2 cuốn)
Tác giả: volcmttl
Giới thiệu: Tập 2 giới thiệu bài tập các chuyên đề nâng cao hóa hữu cơ như: acid carbocylic, este, carbohydrat, amin, aminoacid, hợp chất dị vòng, alkaloid…

DOWNLOAD

MÃ SỐ 11: CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH – Tác giả: LÂM NGỌC THỤ


Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH
Tác giả: LÂM NGỌC THỤ
Giới thiệu: Trình bày lý thuyết về cơ sở môn hóa phân tích

MÃ SỐ 12: HÓA HỌC LẬP THỂ – VÕ THỊ THU HẰNG


Tên sách: HÓA HỌC LẬP THỂ
Tác giả: Võ Thị Thu Hằng
Giới thiệu: HHLT là giáo trình dành cho sinh viên khoa Hóa – ĐH SP TP HCM, tài liệu này trình bày nội dung lý thuyết về hóa học lập thể: Đồng phân hình học, đồng phân quang học,…các cấu dạng.

MÃ SỐ 14: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC  TẬP 1

 Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC
Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ
Tập 1 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: HHLT là giáo trình hóa dành cho sinh viên chuyên ngành y – nha – dược, tập 1 giới thiệu các kiến thức HHHC căn bản

MÃ SỐ 15:  HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC  TẬP 2

 Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC
Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ
Tập 2 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: HHLT là giáo trình hóa dành cho sinh viên chuyên ngành y – nha – dược, tập 1 giới thiệu các kiến thức HHHC nâng cao

MÃ SỐ 16: GIÁO TRÌNH HÓA LÍ – TẬP 1 –  NGUYỄN ĐÌNH HUỀ


Tên sách: GIÁO TÌNH HÓA LÝ
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Tập 1 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: GT HÓA LÝ tập 1 giới thiệu các kiến thức:
Chương I – Mở đầu
Chương II – Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
Chương III – Nhiệt hoá học, Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học
Chương IV – Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học
Chương V – Sự kết hợp nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học, hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng
Chương VI – Hệ một cấu tử

MÃ SỐ 17: GIÁO TRÌNH HÓA LÍ – TẬP 2 – NGUYỄN ĐÌNH HUỀ


Tên sách: GT HÓA LÝ
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Tập 2 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: GT HÓA LÝ tập 2 giới thiệu các kiến thức:
Chương VII – Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí
Chương VIII – Dung dịch lỏng vô cùng loãng
Chương IX – Dung dịch lý tưởng và dung dịch thực
Chương X – Phương pháp hoạt độ
Chương XI – Cân bằng hoá học
Chương XII – Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học
Chương XIII – Nhiệt động lực học thống kê
Chương XIV – Quy tắc pha, Giản đồ pha
Chương XV – Hiện tượng bề mặt, Hấp phụ.

MÃ SỐ 18: HÓA PHÂN TÍCH – LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH


Tên sách: GT Thực hành Hóa Phân Tích
Tác giả: PGS.TSKH Lê Thành Phước, CN Trần Tích
Giới thiệu: Bao gồm cơ sở lý thuyết và thực hành hóa phân tích định tính, định lượng, bài tập tham khảo và đáp án cho từng bài.

MÃ SỐ 19: GIÁO TRÌNH HÓA PHÂN TÍCH T1

Tác giả: PGS TS. VÕ THỊ BẠCH HUỆ

Tên sách: GIÁO TRÌNH HÓA PHÂN TÍCH T1
Tác giả: PGS TS. VÕ THỊ BẠCH HUỆ
Giới thiệu: Giới thiệu phần đại cương và định lượng trong hóa phân tích

MÃ SỐ 20: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1

Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất.

DOWNLOAD

MÃ SỐ 21: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 2

Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 2
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất.

DOWNLOAD

MÃ SỐ 22: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 3

Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 3
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất.

DOWNLOAD

MÃ SỐ 23: HÓA HỌC HỮU CƠ

Tác giả: ĐẶNG NHƯ TẠI – TRẦN QUỐC SƠN

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tác giả: ĐẶNG NHƯ TẠI – TRẦN QUỐC SƠN
Giới thiệu: Trình bày và phân tích Lý thuyết Hóa học hữu cơ.

MÃ SỐ 24: HÓA HỌC NĂM 2 – SÁCH LIÊN KẾT VIỆT – PHÁP

MÃ SỐ 25: HÓA HỌC NĂM 1 – SÁCH LIÊN KẾT VIỆT – PHÁP


Bộ 3 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp

MÃ SỐ 26:  NHIỆT ĐỘNG HỌC TẬP 1


Bộ 2 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp

MÃ SỐ 27:  NHIỆT ĐỘNG HỌC TẬP 2 – SÁCH LIÊN KẾT VIỆT – PHÁP


Bộ 2 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
DOWNLOAD

MÃ SỐ 28: THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ – NGUYỄN ĐÌNH HUỀ

Tác giả: Nguyễn Đình Huề – Nguyễn Đức Chuy

MÃ SỐ 29: HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG – GS.TSKH – NGUYỄN MINH THẢO

MÃ SỐ 30: BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1 – GS TSKH NGÔ THỊ THUẬN

MÃ SỐ 31 : Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ – Thái Doãn Tĩnh– tập 1

MÃ SỐ 32 : Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ – Thái Doãn Tĩnh– tập 2
MÃ SỐ 33 : Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ – Thái Doãn Tĩnh– tập 3
MÃ SỐ 34: HÓA HỌC HỮU CƠ – HOÀNG TRỌNG YÊM (3 TẬP)

 

MÃ SỐ 35: bộ giáo trình của đại học sư phạm Đà Nẵng
MÃ SỐ 36: Hóa Học Vô Cơ – Tập II: Các Kim Loại Điển Hình
PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN (Tác giả)

Hóa Học Vô Cơ – Tập II: Các Kim Loại Điển Hình
PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN(Tác giả)

DOWNLOAD
ISBN: 48494
Xuất bản: 6/2004
Trọng lượng: 440 gr
NXB: Khoa học và kỹ thuật

Hóa Học Vô Cơ -Tập 2: Các Kim Loại Điển Hình đã được biên soạn theo chương trình hóa học vô cơ – khoa hóa học Trường Đại Học Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội dựa trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã giảng dạy trong nhiều năm cho sinh viên khoa hóa học tại trường Đại học Sư phạm – Hà Nội.
Nội dung cuốn sách đã đề cập đến một số kiến thức cơ bản về kim loại; về trạng thái thiên nhiên về phương pháp điều chế tính chất lý hóa học của các đơn chất và hợp chất của các kim loại điển hình đồng thời cũng là nội dung thường được giảng dạy trong chương trình Hóa học Vô cơ ở các trường đại học và một phần ở trường phổ thông trung học.
Cuốn sách không chỉ được sử dụng cho sinh viên ngành hóa học – Trường Đại Học Sư phạm mà còn hổ trợ cho giáo viên môn hóa học làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy. Ngoài ra còn có thể giúp ích cho sinh viên học môn hóa học vô cơ ở các trường Đại học và các trường Cao đẳng.

MÃ SỐ 37: TỪ ĐIỂN HÓA HỌC – ANH VIỆT

DOWNLOAD:

MÃ SỐ 38: HÓA HỌC PHÂN TÍCH – CÁC PHẢN ỨNG TRONG DUNG DỊCH NƯỐC – NGUYỄN TINH DUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ SỐ 39:BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ – NGÔ THỊ THUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ SỐ 40: GIÁO TRÌNH HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG – ĐẶNG ĐÌNH BẠCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ SỐ 41: BÀI TẬP HÓA LÍ CƠ SỞ – LÂM NGỌC THIỀM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ SỐ 42: Bộ sách giáo trình hóa lí – Trần Văn nhân (4 tập)

Giới thiệu qua một chút. Đây là bộ giáo trình về Hóa lý rất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lý ở trường ĐH, CĐ, là tài liệu tham khảo tốt đối với GV cũng như HSG Hóa học THPT.

Tập 1 – Nhiệt động học

Gồm 7 chương
Chương I – Mở đầu
Chương II – Nguyên lí không và nguyên lí I của Nhiệt động học
Chương III – Nguyên lí II của Nhiệt động học
Chương IV – Các thế nhiệt động và các hàm đặc trưng
Chương V – Một số ứng dụng của thế đẳng áp
Chương VI – Cân bằng hóa học
Chương VII – Nguyên lí III của Nhiệt động học

Tập 2 – Nhiệt động học (Tiếp)

Gồm 4 chương
Chương VIII – Dung dịch
Chương IX – Quy tắc pha
Chương X – Nhiệt động học thống kê
Chương XI – Các hiện tượng bề mặt. Sự hấp phụ

Tập 3 – Động hóa học và xúc tác

Gồm 8 chương
Chương I – Tốc độ phản ứng. Các phương trình động học
Chương II – Các thuyết về phản ứng cơ bản
Chương III – Phản ứng dây chuyền
Chương IV – Quang hóa học
Chương V – Phản ứng trong dung dịch
Chương VI – Xúc tác đồng thể
Chương VII – Động học vĩ mô
Chương VIII – Xúc tác dị thể

Tập 4 – Điện hóa học

Gồm 5 chương
Chương I – Các thuyết về chất điện li
Chương II – Các hiện tượng bất thuận nghịch
Chương III – Các quá trình điện cực cân bằng
Chương IV – Lớp điện kép và sự hấp phụ trên ranh giới giữa hai pha
Chương V – Các cơ sở động học điện hóa

MÃ SỐ 43: CƠ SỞ LÍ THUYẾT HÓA HỌC – PHÂN BÀI TẬP – LÊ MẬU QUYỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ SỐ 44: Tính chất lý hóa học các chất vô cơ (106 Nguyên tố hóa học)

Cuốn sách Tính chất lý hóa học các chất vô cơ (106 Nguyên tố hóa học) là một cuốn cẩm nang đầu tiên và không thể thiếu đối với học sinh chuyên Hóa, sinh viên ngành Hóa để phát huy tính chủ động của mình trong tự học, tự nghiên cứu và phát triển năng lực bản thân.
Đây là cuốn sách được biên soạn bởi tập thể Giáo sư ở bộ môn Hóa học, Viện Hàn lâm Quốc gia về Công nghệ hóa học tinh xảo mang tiên Lô-mô-nô-xôp ở Maxcơva. Cuốn sách xuất bản năm 1996 và được chào đón như một sản phẩm trí tuệ bậc nhất của Hóa học thời bấy giờ.
Sách Tính chất lý hóa học các chất vô cơ (106 Nguyên tố hóa học) có thể giúp ích rất nhiều cho các học sinh chuyên Hóa, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, các thầy giáo dạy Hóa học, nghiên cứu sinh, kỹ sư nghiên cứu về Hóa học vô cơ và đông đảo các học sinh ham thích môn Hóa học ở trường Phổ thông.

 

 

 

 

MÃ SỐ 45: Giáo trình nhập môn hóa lượng tử

Tác giả: Lâm Ngọc Thiềm, Lê Kim Long

Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ SỐ 46: BÀI TẬP HÓA KĨ THUẬT (2 TẬP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BẠN CÓ THỂ YÊU CẦU TÀI LIỆU TẠI ĐÂY >>> CLICK


54 Comments


 1. mailinh

  thanks diễn đàn rất nhiều.


 2. […] Bài viết liên quan: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC Tuyển tập bộ sách giáo trình hóa học dành cho sinh viên Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Hóa học trung học phổ thông Tuyển tập 51 đề […]


 3. nguyễn duy trung

  :-t thực sự cảm ơn tác giả rất nhiều


 4. Mai Đình Ý

  Cho em hỏi, có một số Link có đòi hỏi Password, cho em hỏi password là j` để em down về được. Xin cảm ơn!


 5. Nguyễn Hoàng Hải

  dạ em cảm ơn,nhưng cho em hỏi có một số tài liệu bị khóa thi password là gi ạ


 6. Nguyễn Hoàng Hải

  dạ là đáp án đề thi học sinh giỏi vòng 1 quốc gia 2008 2009 2010


 7. maingocchien

  các cuốn giáo trình hóa học năm nhất và năm 2 dịch từ tiếng pháp ra đó add!mấy cái cuốn sách đó phải yêu cầu pass mới tải về đc!mong add xem lại nhé?


 8. Những cuốn đó trong bài viết này không có pass bạn à. Bạn vui lòng xem lại nhé.


 9. tuan truong

  Một số file cần phải có password mới download được, xin thầy cho biết Password để download ( ví dụ : Chuyên đề ôn thi: Hóa học hữu cơ  – Trần Quốc Sơn – http://www.mediafire.com/?m2zy4qlk2el ). Em xin cảm ơn


 10. […] nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học và công thức giải nhanh hóa học (108)Tuyển tập bộ sách giáo trình hóa học dành cho sinh viên (74)Các công thức giải nhanh hóa học trắc nghiệm (view book) (50)68 Công thức kinh […]


 11. pham hoang

  cam on thay rat nhieu ve nhung cuon sach.thay co tai lieu nao hay thi post len nua nhe… cam on thay.


 12. daisuper

  MÃ SỐ 44: Tính chất lý hóa học các chất vô cơ (106 Nguyên tố hóa học)

  Mình down về thì lại là bản tiếng Nga chứ không phải Tiếng Việt như cái bia cũng như lơi giới thiệu.

  Bạn có link nao Tiếng Việt ko T^T 


 13. nguyễn hồng thái

  trang web quá tuyệt bạn ơi.


 14. QUANG

  cảm ơn bạn rất nhiều.


 15. thay cho em xin pass co so hoa phan tich


 16. chi

  No rat huu ich trong viec hoc cua em, cam on Thay rat nhieu. Chuc dien dan ngay cang phat trien nhe.


 17. duy

  thua thay MÃ SỐ 36: Hóa Học Vô Cơ – Tập II: Các Kim Loại Điển Hình
  PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN (Tác giả) em khong dowload duoc,xin thay cho em link khac?


 18. duy

  thua thay MÃ SỐ 36: Hóa Học Vô Cơ – Tập II: Các Kim Loại Điển Hình
  PGS. NGUYỄN ĐỨC VẬN (Tác giả) em khong dowload duoc xin thay cho em link khac?


 19. lê thị hiền

  hihix.thatby nghia khi co nhung trang nhu the nay


 20. anh em nào cho tớ cách viết công thức newman bền nhất và không bền nhất.
  Thanks anh em nhiêu


 21. duy

  thua thay cuon MÃ SỐ 7: HÓA HỌC HỮU CƠ – TẬP 2 em dowload khong duoc xin thay cho em link khac?em xin cam on


 22. rùa con

  thật sự là trang này rất hữu ích với mình. ^^ cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 23. Binhpro

  very useful


 24. nguyễn thị mỹ ngọc

  rất hữu ích ạ ^^ cảm ơn thầy


 25. khoa

  bác admin ơi, cho em xin cái link download Bài tập hóa học vô cơ-Lê Mậu Quyền và Hóa Học Vô Cơ- Nguyễn Đức Vận- tập 1 nha…. hok thì gửi qua mail youandme8668@yahoo.com giúp em cũng đc, thanks ad nhìu


 26. huynh nha

  cám ơn các tác giả đã cung cấp một nguồn tài liệu hóa học phong phú và bổ ích ! chân thành cảm ơn !


 27. Hoàng Việt Hưng

  Thưa Thầy cuốn Cơ Sở Hoá Học Phân Tích của tác giả Lâm Ngọc Thụ có đặt password ạ. Nếu có thể thầy cho em pass hoặc gửi qua mail cho em.Em cảm ơn ạ!
  hoangviethung_5000@yahoo.com.vn


 28. Link Cơ Sở Hoá Học Phân Tích của tác giả Lâm Ngọc Thụ đã được gỡ bỏ pass.


 29. Hai

  Bác admin ơi,bác có tài liệu nào về bài tập hóa phân tích cho em xin với nha,cảm ơn bác nhiều


 30. LÊ THỊ THƯƠNG THẢO

  TRANG WED NÀY mình rất thích, mình đang giới thiệu cho nhju bạn dạy hóa biết nè.


 31. Phạm Duy Hiền

  Check link thầy ơi, bị die mấy cái rồi ạ


 32. thay oi!!! sao e khong download dc vay a. thay co the kiem tra link lai dc khong a!! em cam
  on!


 33. Link nào die các bạn báo lại cho admin nhé.


 34. Dương Thị Ánh Tuyết

  Thưa thầy, thầy có thể kiểm tra lại các link download được không ạ? Có nhiều file không download được lắm ạ! Như là:
  MÃ SỐ 28: THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ – NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
  MÃ SỐ 12: HÓA HỌC LẬP THỂ – VÕ THỊ THU HẰNG
  MÃ SỐ 14: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC TẬP 1
  MÃ SỐ 15: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC TẬP 2
  ……………………..


 35. LÊ THỊ THƯƠNG THẢO

  thầy ơi link down load sách hình như hỏng hết rồi thầy à, em down không được thầy ơi, thầy giúp em với :(


 36. Hoàng Văn Tân

  Link down bài tập điện hóa die rồi thầy ơi, fix link dùm em nha


 37. Mr Bee

  ad tốt quá lên đại học em sẽ dùng 😀


 38. thuy

  xin admin xem lai link down của 3 cuốn sách hóa hữu cơ của thái doãn tĩnh ah, link die rùi ah


 39. thuy

  gửi link down giúp em ah. em cần gấp lắm ah
  cám ơn admin nhiều!!!!


 40. Nguyễn Văn Võ

  Cho em hỏi, khi kích vào down , hình như nó bị hỏng rồi. nó chuyển tới down có phần mềm livi.. gì đó, thầy cho em link khác nhé!


 41. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  Thưa thầy, thầy có link của giáo trình hóa phân tích trường đại học nông nghiệp Hà Nội không ạ ?


 42. tâm

  Media ko làm việc nữa thầy ơi, mong nhận được link tải. cảm ơn thầy web rất bổ ít


 43. Lê Nguyễn Quý

  Thầy hãy up lại link mới đi ạ, mediafire không còn làm việc nữa thầy ơi. Cảm ơn thầy


 44. Pmk

  Hix link bị die hết rồi thầy ơi, phiền thầy up lại dùm em, mấy tài liệu này em thấy rất bổ ích


 45. hà thanh tú

  thầy ơi ! Tuyển tập bộ sách giáo trình hóa học dành cho sinh viên
  link hỏng hết rồi .Thầy up cái khác đi Thầy


 46. Lê Tuấn Anh

  Thầy ơi, thầy có thể up lại link của mấy bộ sách trong mục sách dành cho sinh viên được không ạ?


 47. tuấn

  hiện nay sao không thể tải được tài liệu phần: tuyển tập bộ sách giáo trình hóa học dành cho sinh viên, rất mong thầy kiểm tra và cung cấp lại.xin cảm ơn


  • admin

   Hiện nhiều sách bị thất lạc, chúng tôi sẽ bổ sung sau, bạn cần cụ thể cuốn nào xin PM để chúng tôi cập nhật nhanh nhất có thểTrả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *